Sopimusehdot | Sixq

Sopimusehdot

Treenimaailma SixQ:n sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Seuraavia sopimusehtoja (”Sopimusehdot”) sovelletaan Treenimaailma SixQ Oy:n, Y-tunnus 3258003-8 (”SixQ”) ja allekirjoittaneen jäsenen (”Jäsen”) välillä SixQ:n jäsenilleen tarjoamista palveluista tehdyssä jäsenyyssopimuksessa (”Sopimus”).

1. Jäsenyys

SixQ:n jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle henkilölle. Jäsenen on pyynnöstä todistettava henkilöllisyytensä. Jäsen on aina vastuussa henkilökohtaisesti jäsenyyden mahdollisista väärinkäytöksistä. Alle 18-vuotiaat voivat tehdä Sopimuksen vain huoltajan luvalla. Jäsenyyden alaikäraja on 15 vuotta.

Jäsenyys antaa oikeuden käyttää SixQ:n tiloja ja SixQ:n tarjoamia palveluja kunkin jäsenyystyypin ja Sopimusehtojen mukaisesti. Kun jäsenyys myönnetään, Jäsenelle annetaan kulkuoikeus SixQ:n tiloihin käyttäen SixQ-mobiilisovellusta.

SixQ on velvollinen parhaansa mukaan järjestämään sovitut palvelut (sisältäen, muttei rajoittuen pääsyn SixQ:n tiloihin) Jäsenelle sovittuna päivänä ja aikana. SixQ pidättää oikeuden kieltäytyä jäsenyyden myöntämisestä henkilöille, jotka ovat toimineet Sopimusehtojen vastaisesti.

1.1. Jäsenyystyypit

SixQ tarjoaa kolme (3) erilaista jäsenyystyyppiä.

Kuntosali – Antaa Jäsenelle oikeuden käyttää SixQ:n kuntosalitiloja ja sen välineistöä kuntokeskuksen aukioloaikana. Kuntosali-jäsenyyteen eivät kuulu ryhmäliikuntapalvelut tai Training for Warriors -ohjausta. Jäsenyys ei sisällä laiteopastusta eikä henkilökohtaista kuntosaliohjausta tai -ohjelmaa.

Ryhmäliikunta – Antaa Jäsenelle oikeuden käyttää SixQ:n kuntosalitiloja ja sen välineistöä sekä osallistua ohjattuun ryhmäliikuntaan. Ohjatuille ryhmäliikuntatunneille on ilmoittauduttava SixQ-mobiilisovelluksessa käyttäen Jäsenen henkilökohtaista jäsentunnusta.

Training for Warriors – Antaa Jäsenelle oikeuden käyttää SixQ:n kuntosalitiloja ja sen välineistöä, osallistua ohjatuille ryhmäliikuntatunneille sekä osallistua Training for Warriors -ohjaukseen (”TFW-ohjaus”). TFW-ohjaukseen sekä ohjatuille ryhmäliikuntatunneille on ilmoittauduttava SixQ-mobiilisovelluksessa käyttäen Jäsenen henkilökohtaista jäsentunnusta.

SixQ tarjoaa myös Training for Warriors -kurssia (”TFW-kurssi”), jonka kesto on kahdeksan (8) viikkoa. Kurssille osallistuminen antaa Jäsenelle myös oikeuden käyttää SixQ:n kuntosalitiloja ja sen välineistöä kuntokeskuksen aukioloaikoina. TFW-kurssi ei sisällä oikeutta osallistua ohjatuille ryhmäliikuntatunneille

1.2. Jäsenyyden kesto

aSopimus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti sovitun sopimuskauden lopussa. Jäsenmaksu maksetaan etukäteen ja kokonaisuudessaan Sopimuksen tekohetkellä verkkokaupassa. Jäsenyys voidaan hyväksyä, kun sovittu jäsenmaksu on suoritettu. Jäsenyys alkaa sopimuksentekopäivästä. Määräaikaisen jäsenyyden irtisanominen ei ole mahdollista.

Mikäli Jäsenen olosuhteet muuttuvat esimerkiksi vammautumisen, työttömyyden tai toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi niin olennaisella tavalla, että sopimuksessa pysymistä voitaisiin pitää kohtuuttomana ja Jäsen ei ole voinut Sopimusta tehdessään ennakoida muutosta, voi Jäsen poikkeuksellisesti irtisanoa jäsenyyden yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa soveltaen. Jäsenen tulee osoittaa tarvittavat todisteet yllättävistä olosuhdemuutoksista ja sopimuksen kohtuuttomuudesta. Irtisanomisesta yllättävien olosuhteiden vuoksi on ilmoitettava sähköpostitse info@sixq.fi.

2. Tilojen käyttö

2.1. Tiloihin saapuminen ja tiloista poistuminen

SixQ:n tiloihin saapuminen tapahtuu käyttäen SixQ-mobiilisovellusta. Jäsen ei saa päästää tiloihin muita henkilöitä. SixQ:n tiloja voi käyttää kuntokeskuksen aukioloaikoina ja tiloista poistuttava viimeistään aukioloajan päättyessä.

2.2. Harjoittelutilat

Jäsen voi käyttää TFW ohjaukseen varattua tilaa, Spinning-studiota ja ryhmäliikuntatiloja sekä niiden laitteistoa itsenäisesti, kun tilassa ei järjestetä ohjattua toimintaa. Ohjatun toiminnan alkaessa niiden jäsenien, jotka eivät ole ilmoittautuneet kyseiselle ohjauskerralle, on poistuttava tilasta hyvissä ajoin kuntokeskuksen muihin tiloihin.

2.3. Pukuhuoneet ja säilytystilat

SixQ:n pukuhuoneet ja suihkutilat on tarkoitettu jäsenien käyttöön. Pukuhuoneissa on pukukaapit, jotka Jäsen voi halutessaan lukita mukanaan tuomallaan lukolla. Pukukaapit on tarkoitettu Jäsenen henkilökohtaisen omaisuuden säilyttämiseen harjoittelun aikana. Jäsenen tulee poistaa lukko sekä henkilökohtainen omaisuutensa pukukaapista viimeistään aukioloajan päättyessä. SixQ ei vastaa Jäsenen henkilökohtaisesta omaisuudesta. SixQ varaa oikeuden poistaa pukukaappiin jätetyn lukon ja pukukaapissa olevan omaisuuden, mikäli Jäsen ei huolehdi lukon ja henkilökohtaisen omaisuutensa poistamisesta viimeistään aukioloajan päättyessä.

3. Kuntosalietiketti ja treeniohjeet

SixQ kannattaa kaikkien ihmisten tasa-arvoa. SixQ edellyttää kaikkien jäseniensä kohtelevan toisiaan ja SixQ:n henkilökuntaa asiallisesti ja kunnioittavasti. Halventava ja loukkaava käyttäytyminen muita jäseniä tai SixQ:n henkilökuntaa kohtaan on kielletty. Jäsen sitoutuu käyttäytymään SixQ:n tiloissa siten, ettei hän käyttäytymisellään häiritse muita asiakkaita.

Harjoittelu on sallittua vain urheiluun sopivassa vaatetuksessa. Harjoittelu ylävartalo paljaana, farkuissa tai paljain jaloin on kielletty. SixQ:n tilat on tarkoitettu harjoitteluun liittyvään toimintaan ja Jäsen voi käyttää niitä yksinomaan tuohon tarkoitukseen.

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö SixQ:n tiloissa on kielletty.

Jäsenen on noudatettava SixQ:n henkilökunnan antamia suullisia ja kirjallisia ohjeita. Jokaisen jäsenen tulee noudattaa kuntosalin ohjeita sekä laitteiden kirjallisia ja suullisia käyttöohjeita.

SixQ:n tilat on tarkoitettu harjoitteluun vapaa-ajalla. SixQ:n tilojen käyttäminen Jäsenen liiketoiminnan edistämiseen (sisältäen, muttei rajoittuen personal training -palvelujen tarjoamiseen) on kielletty.

4. Doping

Doping-aineiden sekä muiden laittomien aineiden käyttö SixQ:n tiloissa on kielletty. SixQ varaa oikeuden puuttua laittomien aineiden käyttöön tiloissaan.

5. Onnettomuudet

Jäsen harjoittelee SixQ:n tiloissa omalla vastuullaan, eikä SixQ vastaa henkilövahingoista tai jäsenen omaisuuden menetyksestä, paitsi silloin kuin sellainen vahinko tai menetys on johtunut SixQ:n törkeästä huolimattomuudesta. Jäsen on itse vastuussa siitä, että tämä on sellaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että voi käyttää SixQ:n palveluja turvallisesti.

6. Vastuunrajoitus

SixQ voi tehdä tiloissaan ajoittain kunnostus- ja parannustöitä sekä korjauksia, huoltoa ja laitteiden vaihtoa, mikä voi johtaa tilapäisiin poikkeuksiin palveluiden tarjonnassa.

SixQ ei vastaa Jäsenelle tarjotun palvelun vähentymisestä tai rajoittumisesta, joka johtuu SixQ:sta riippumattomasta tapahtumasta, jota SixQ ei ole voinut kohtuudella estää tai ennakoida (mukaan lukien, muttei rajoittuen pandemia, lakko, työtaistelu, tulipalo, tulva, mellakka, hallituksen määräys tai asetus taikka terrorismi).

7. Henkilötiedot

SixQ käsittelee Jäsenen henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan SixQ:n tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jäsen vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa olevan SixQ:n tietosuojakäytännön.

8. Peruuttamisoikeus

Sopimus tehdään verkkokaupassa etäsopimuksena. Jäsenellä on kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) mukainen oikeus peruuttaa Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla siitä SixQ:lle kirjallisesti osoitteeseen info@sixq.fi. SixQ vahvistaa ilmoituksen vastaanottamisen ja palauttaa maksetun summan siltä osin kuin palvelu jää käyttämättä. Henkilökohtaista liikuntaetua ei kuitenkaan suoriteta takaisin. Peruuttamisoikeus ei koske TFW-kurssia.

Sopimuksen tekemisen yhteydessä Jäsen hyväksyy, että palvelun suorittaminen voidaan aloittaa peruutusaikana ja että peruuttamisoikeutta ei sovelleta enää sen jälkeen, kun sopimus on täytetty kokonaisuudessaan. Peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona osto tehtiin.